Funny Fellows

Stará radnica - Noblesa

anoblesaapril07 032 anoblesaapril07 047 anoblesaapril07 048
anoblesaapril07 050 anoblesaapril07 052 anoblesaapril07 061
anoblesaapril07 062 anoblesaapril07 069 anoblesaapril07 070
anoblesaapril07 080 aupcbnoblesaapril07 048 aupcbschonenacinoblesaapril07 043
aupnoblesaapril07 062 aupnoblesaapril07 062cb2 aupr2noblesaapril07 062
auprcb2noblesaapril07 062 auprcb2noblesaapril07 080 auprcbnoblesaapril07 080
auprcbschonenacinoblesaapril07 043 auprnoblesaapril07 048 auprnoblesaapril07 050
auprnoblesaapril07 070 auprnoblesaapril07 080 aupschonenacinoblesaapril07 043

Jediný kto zastupuje kapelu Funny Fellows® je kapelník a majiteľ značky Roman Féder.
A preto „Vyvarujte sa nepodareným napodobeninám originálu“ (1928, ŽIVENA Str.15).