Funny Fellows

Zabíjačka Klokočov 18.1.2013

g 1195 g 1199 g 1309
g 1310 g 1316 g 1317
g 1322

Jediný kto zastupuje kapelu Funny Fellows® je kapelník a majiteľ značky Roman Féder.
A preto „Vyvarujte sa nepodareným napodobeninám originálu“ (1928, ŽIVENA Str.15).