Konečne spolu

Koprodukcia troch krajín Holandsko, Nemecko, Slovensko si zvolila formu a zrozumiteľný jazyk pre všetky generácie divákov bez rozdielov veku, farby pleti, vierovyznania, i orientácie. Ako máloktoré predstavenie v Bratislave je obohatené o prvky, ktoré pomôžu plnohodnotne vnímať hercov aj divákom z radov nepočujúcich či nevidiacich. Stiera teda  handicap aj zdanlivý .

Zuzana Haasová si pripravila prekvapenie ktorým určite „odvalí“ aj divadelníka odborníka. Celé naštudovanie predstavenia sa za pomoci internetu mohlo konať súčasne v troch spomínaných krajinách. Monika bola dokonca načerpať inšpiráciu v Brazílii.

Časopis Markíza sa stále neospravedlnil Zuzane Haasovej ani Monike Haasovej, ani kapele Funny Fellows za poškodenie mena, zámenu mien a fotografií. Mýliť sa je ľudské, ale rovnako ľudské je aj ospravedlniť sa. Ostáva dúfať, že v tom plátku pochybnej povesti pracujú stále ľudia. Šéfredaktorka, ktorá chybu spravila, je len amatér a my jej držme palce, aby sa to raz naučila robiť poriadne. Myslím popisovať fotografie.­The only one representing the band Funny Fellows® is front man and owner of the brand Roman Féder.
And thus: ‘Beware all ugly fake originals’ (1928, ŽIVENA Str.15)

  • Féder Teáter
  • Partner CD Happy Feet Partner CD Happy Feet